Nadstandardní služby

komunikace v angličtině a italštině

 • běžná komunikace osobní, telefonická i elektronická v cizím jazyce 
 • zajištění odborných překladů 
 • výkaznictví a reporting v cizím jazyce 

  metodika a vnitropodnikové předpisy 

  • metodické vedení, nastavení pravidel a zhotovení účetních směrnic 
  • zpracování metodických pokynů a ostatních vnitropodnikových předpisů dle požadavků klienta 
  • nabídka vzorů z databáze naší společnosti s využitím praktických zkušeností

   nadstandardní sestavy a výkaznictví

   • sestavy a výkazy na míru klienta v libolné struktuře od celku k detailu
   • sestavy a výkazy v běžně užívaných formátech připraveny pro okamžitý tisk
   • možnost propojení sestav a výkaznictví s informačním systémem klienta

     speciální ekonomické, účetní a daňové poradenství

     • finanční plánování a porovnání plánu se skutečností v libovolné struktuře
     • plánování peněžních toků (cash-flow) a porovnání se skutečností ve struktuře čitelné pro zákazníka
     • řešení komplikovaných účetních případů
     • pomoc při řešení komplikovaných nebo ne zcela běžných daňových případů
     • zajištění povinného i dobrovolného auditu a auditu dle zvláštních předpisů (např. dotace)
     • metodika a vyúčtování dotací a grantů včetně asistence při kontrole jejich čerpání

        personální poradenství

        • pomoc při optimalizaci lidských zdrojů 
        • návrh mzdových předpisů a zpracování mzdového předpisu v souladu se zájmy klienta 

            zajištění právních služeb

            • zajištění právní pomoci týkající se záležitostí klienta nejen v oblasti ekonomiky a organizace
            • pomoc při řešení neuhrazených pohledávek

                 zpracování investičních záměrů a podkladů pro banky

                 • zpracování podnikatelských záměrů, pomoc při zpracování projektu
                 • odborné zpracování žádosti o úvěr
                      CzechEnglishItalian